LAAT KINDEREN ROOKVRIJ OPGROEIEN

Patrick Bindels is hoogleraar en hoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC en een dag per week huisarts in Amsterdam.

In een interview in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) eerder dit jaar nam hij al duidelijk stelling. Heeft u een tip voor minister Schippers, luidde de vraag. Dat had Patrick Bindels wel: “Maak nu eens werk van stoppen met roken in Nederland. Waarom durven we die ambitie als politiek en als maatschappij niet aan? De nullijn als het grote streven. Laat de jeugd rookvrij opgroeien en begeleid de verstokte roker optimaal om te kunnen stoppen. Rookverslaafd-zijn is geen keuze.”

Dagelijkse kost voor de huisarts
Bindels, bestuurslid van de Vereniging  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, is blij dat de Vereniging zich voegt bij de aangifte van Sickofsmoking tegen de in Nederland opererende tabaksproducenten . Ook vanuit zijn eigen expertise ziet hij de gevolgen van roken.  “Elke huisarts wordt dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van roken”, verklaart Bindels. “Hoeveel mensen er in de wachtkamer zitten met aandoeningen als gevolg van roken is moeilijk in te schatten, maar we worden er dagelijks mee geconfronteerd. Mensen met luchtwegklachten, COPD patiënten, mensen met hart- en vaatziekten, longkanker en ga maar door – huisartsen zien veel mensen met gezondheidsschade als gevolg van roken. Het is helaas dagelijkse kost voor een huisarts.”

De gevolgen van roken gewoon accepteren is volgens Bindels voor een huisarts onmogelijk. “Als je mensen met COPD of astma hebt die roken, dan is stoppen met roken het beste wat ze kunnen doen. Als huisarts is het dan je taak het gesprek aan te gaan. Stoppen hoort bij het begeleidingsproces.”

Ontmoedigingsbeleid overheid schiet te kort
“Andere vraag is wat de rol van de huisarts is als het gaat om primaire preventie. Moeten wij tegen alle schoolkinderen van 12 zeggen dat ze niet moeten roken omdat het heel slecht voor ze is? Dat willen we als huisarts zeker, maar dat is  ook een belangrijke  taak van de overheid. Maar die moet er dan wel meer werk van maken dan ze nu doet.”

Het ontmoedigingsbeleid door de overheid kan veel strakker dan nu gebeurt, vindt Bindels. Een rookverbod in alle openbare ruimtes, stations, sportclubs en in de buurt van scholen mag er van Bindels komen. Ook passieve blootstelling aan rook heeft nadelige gevolgen.

Bindels pleit vooral voor een rookvrije omgeving voor jeugd. “Laat kinderen rookvrij opgroeien. De sigarettenrook van je ouders inademen is schadelijk, voor alle kinderen, maar zeker die met astma. Een rookvrije omgeving helpt bovendien te voorkomen dat jeugd gaat roken. Kinderen komen er dan minder mee in aanraking.”

Jeugd niet meer blootstellen aan roken
“We moeten voorkomen dat ze gaan roken, want als mensen eenmaal roken is het al snel te laat. Veel kinderen denken: een paar sigaretjes op een feestje maakt niet uit. Maar voor je het weet ben je verslaafd en het is bijzonder lastig te stoppen. Ook als je huisarts tegen je zegt dat je moet stoppen. Niemand wordt op maandagochtend wakker en zegt: Nu word ik verslaafd aan sigaretten. Maar het gebeurt wel. We moeten onze jeugd er gewoon niet meer aan blootstellen.”

“Als het klopt wat in de aangifte tegen de tabaksindustrie staat, dat sigaretten extra verslavend worden gemaakt door de wijze waarop het product is samengesteld, dan moet je de vraag stellen of een sigaret wel mag worden verkocht. In ieder geval kun je met de kennis van nu zeker stellen dat een sigaret nooit op de markt had mogen komen. Als roker loop je een hele grote kans verslaafd te raken.”

Nicotine vervangende middelen vergoeden
Van die verslaving afkomen is bijzonder moeilijk. “Er wordt nu te veel gedacht: het is je eigen schuld, je moet het zelf maar oplossen. Maar dat zeggen we ook niet tegen een drugsverslaafde. Die bieden we ook hulp in de vorm van verslavingszorg. Zo moeten verzekeraars nicotine vervangende middelen vergoeden om hen hierbij te helpen. Ook als huisartsen moeten we mensen daarbij steunen en begeleiden. Al moet ik eerlijk zijn: als een huisarts zijn patiënt adviseert te stoppen heeft dat  zeker impact, maar er is meer voor nodig om van een nicotineverslaving af te komen.”

Laat ook jouw stem gelden

Stem nu