Van Rijn: misleidende informatie van tabaksfabrikanten is ‘zorgelijk’

 Op woensdag 23 november heeft staatssecretaris Van Rijn gereageerd op Kamervragen van SP-Kamerlid Henk van Gerven naar aanleiding van de aangifte tegen de tabaksindustrie bij het Openbaar Ministerie door Stichting Rookpreventie Jeugd. Van Rijn noemt de misleidende informatie over de giftigheid van sigaretten ‘zorgelijk’ en heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit geattendeerd op deze mogelijke overtreding van de Tabakswet.  

Een van de punten in de aangifte tegen vier grote tabaksfabrikanten die advocate Bénédicte Ficq namens Anne Marie van Veen, Lia Breed en Stichting Rookpreventie Jeugd bij het Openbaar Ministerie heeft neergelegd, is dat de fabrikanten de consument misleiden over de hoeveelheid giftige stoffen die ze binnen krijgen als ze een sigaret roken. Deze zogenaamde TNCO-waarden (teer, nicotine, koolmonoxide), zijn aan een maximum gebonden. Die maximum waarden zijn vastgelegd in de Tabakswet.
Via een internationaal gehanteerde meetmethode die ISO (International Organisation for Standardization) heet, worden sigaretten getest om te zien welke TNCO-waarden er in zitten en welke hoeveelheden giftige en verslavende stoffen een roker dus binnenkrijgt.

Maar doordat de tabaksindustrie lasergestuurde gaatjes heeft aangebracht in filtersigaretten, wordt de rook verdund als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de ISO-test uitvoert met een rookmachine. Via de gaatjes wordt namelijk extra lucht aangezogen. De roker sluit met zijn of haar lippen en/of vingers die gaatjes af bij het zuigen aan de sigaret en krijgt géén verdunde rook binnen. De resultaten van de ISO-test door het RIVM laten daardoor een lager TNCO-gehalte zien dan rokers in werkelijkheid binnen krijgen.

Overtreding
Het RIVM heeft dat overigens al in 2012 aangetoond: in dit rapport stelde het overheidsinstituut dat de gehalten van teer, nicotine en koolmonoxide die zijn weergegeven op sigarettenpakjes doorgaans lager zijn dan de daadwerkelijke blootstelling van de roker. De daadwerkelijke TNCO-waarden lijken zelfs bóven het wettelijk vastgestelde maximum uit te komen. Als dat inderdaad het geval is, overtreedt de tabaksindustrie de Tabakswet.

SP-Kamerlid Henk van Gerven stelde hier Kamervragen over aan staatssecretaris Van Rijn en kreeg daar 23 november diens antwoord op. Van Rijn wijst erop dat wettelijk vaststaat wat de TNCO-waardes maximaal mogen zijn en dat die via de ISO-methode gemeten zouden moeten worden. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) houdt daar toezicht op en bekijkt of er sprake is van een overtreding. Let wel: “Het is aan de NVWA om te beoordelen of er op basis van de Tabaks-en rookwarenwet en de voorgeschreven methode een overtreding wordt begaan,” aldus Van Rijn.

Lees het gehele artikel op TabakNee.