Burgerinitiatief voor nicotinevrije generatie

Door nicotine raken jongeren tegen hun wil verslaafd. De meesten komen er vervolgens nooit meer vanaf. Dat moet stoppen. Met het burgerinitiatief, Nicotinee,  willen de organisaties bereiken dat jongeren niet meer worden verleid om te beginnen met vapen of roken.

Artikel TabakNee, 30 november 2022

Rookpreventie Jeugd, ConsumentenClaim, NVALT en Gezondheidskloof.nl starten ‘Nicotinee.nl’, een burgerinitiatief voor een nicotinevrije generatie vanaf 2030. De organisaties moeten 40.000 handtekeningen ophalen om het voorstel in de Tweede Kamer in behandeling te krijgen. Ook pleiten zij voor een nieuwe toezichthouder om jongeren te beschermen tegen nicotineverslaving.

De organisaties  lanceren op 30 november 2022 Nicotinee.nl, een burgerinitiatief voor een nicotinevrije generatie. De organisaties, die worden gesteund door de Consumentenbond, het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en de Nederlandse Internisten Vereniging, willen dat vanaf 2030 de leeftijdgrens voor de verkoop van (e-)sigaretten en andere nicotinehoudende producten jaarlijks met één jaar omhooggaat. Iedereen geboren vanaf 2012 kan daardoor nooit meer nicotineproducten kopen. Daarmee ontstaat in de toekomst een nicotinevrije generatie. Om te voorkomen dat de nu opgroeiende generatie jongeren alsnog verslaafd raakt aan nicotine, wordt ook een nieuw op te richten toezichthouder voorgesteld die zich specifiek op de bescherming van jongeren richt. 

Iedereen wil kinderen beschermen
Longarts Wanda de Kanter, voorzitter van Rookpreventie Jeugd, licht toe: “Iedereen weet dat roken slecht voor je is. Jongeren worden niettemin verleid om te vapen of te roken. Door de nicotine raken zij onbewust verslaafd en komen ze er vervolgens nooit meer vanaf. Met jaarlijks 20.000 doden als gevolg. Dat moet stoppen. Ook in de onder jongeren populaire vapes (e-sigaretten) zitten hoge concentraties nicotine. Uit onderzoek blijkt dat 87 procent van de Nederlanders vindt dat er maatregelen genomen moeten worden om kinderen te beschermen. Met het burgerinitiatief Nicotinee.nl willen we bereiken dat jongeren niet meer worden verleid om te beginnen met vapen, roken of het gebruik van andere nicotineproducten, zoals snus. Wij willen een nicotinevrije generatie.”

Internationale trend
Het voorstel voor een wet waarin de nicotinevrije generatie wordt vastgelegd is volgens de initiatiefnemers hard nodig, omdat het huidige beleid én het toezicht van de regering ernstig tekortschieten. Het Nationaal Preventieakkoord heeft geen wettelijke basis en de daarin vastgelegde doelen kunnen derhalve niet worden afgedwongen.

Het initiatief is bovendien in lijn met ontwikkelingen in het buitenland. Door een verbod op de verkoop van alle nicotinehoudende producten vanaf 2030 te koppelen aan het geboortejaar 2012 ontstaat een echte nicotinevrije generatie. In Denemarken, Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore en Maleisië worden al soortgelijke wetsvoorstellen besproken of doorgevoerd. Ook daar is gekozen voor het jaar 2030 (of eerder) al startdatum.

Strenger toezicht noodzakelijk
Stef Smit, directeur ConsumentenClaim en mede-initiatiefnemer van Nicotinee, stelt: “Hoewel de huidige verkoopgrens 18 jaar is, kunnen jongeren zowel in fysieke winkels als online eenvoudig nicotinehoudende producten zoals vapes kopen. Daar moet veel strenger op gecontroleerd worden. Wij denken dat daarvoor een nieuw op te richten toezichthouder nodig is die zich uitsluitend toelegt op de bescherming van jongeren.”

40.00 handtekeningen
Om een burgerinitiatief in de Tweede Kamer in behandeling te krijgen zijn 40.000 handtekeningen nodig.
Teken daarom op www.nicotinee.nl het burgerinitiatief Nicotinee.