Als eerste ziekenhuis doet Antoni van Leeuwenhoek ook aangifte tegen tabaksindustrie

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) doet als eerste ziekenhuis en onderzoeksinstituut in Nederland aangifte tegen vier in Nederland actieve tabaksproducenten. Het topziekenhuis voor kankerbehandeling sluit zich daarmee aan bij een inmiddels brede coalitie van bestrijders van de tabaksindustrie die eerder al aangifte deden.

artikel TabakNee, 1 februari 2018

Het AVL zegt in een persbericht nu aangifte te doen omdat het ‘dweilen met de kraan open’ is. Uit cijfers blijkt dat 30 procent van de AVL-patiënten ziek is geworden het roken. Landelijk sterven in Nederland elke dag minstens 55 mensen door roken. Vrouwen overlijden nu al vaker aan longkanker dan aan borstkanker ten gevolge van hun rookgedrag van 20 jaar terug.
“Iedere dag doen we er bij ons alles aan om patiënten met kanker de allerbeste zorg te geven”, zegt prof. dr René Medema, voorzitter van de Raad van Bestuur van het AVL. “Onze onderzoekers en onze behandelaars zoeken continu naar oplossingen van het kankerprobleem en de beste behandeling voor al hun patiënten. Tegelijkertijd zien we de tabaksproducenten willens en wetens mensen verslaafd maken aan het meest kankerverwekkende product dat er is: de sigaret. Veel mensen realiseren zich nog steeds niet voldoende dat twee van de drie rokers aan de gevolgen van tabak ook daadwerkelijk overlijdt. Een kwart van hen al voor hun pensioen. Roken is ook van invloed op het ontstaan van o.a. chronische ziektes zoals COPD, hart- en hersenfalen. Het risico op bijvoorbeeld een hartinfarct is drie tot zes keer zo hoog.”

Nu ingrijpen
Het AVL stelt vast dat civiele procedures overal ter wereld tegen de tabaksindustrie geen verandering hebben gebracht. Het ziekenhuis, dat tot de top 10 van beste kankerinstituten in de wereld wordt gerekend, drong tijdens de kabinetsformatie bij de onderhandelaars ook al aan op beleid dat toewerkt naar een rookvrije samenleving.

Dat het instituut zich nu aansluit bij de aangifte tegen de tabaksindustrie volgt uit de combinatie van de door artsen afgelegde eed van Hippocrates, de doelstellingen van het AVL en voortschrijdend inzicht. Medema: “Onze doelstelling is om de ziekte kanker te doorgronden en de behandeling ervan te verbeteren. Het kan dan niet zo zijn dat dit niet wordt gehaald en doorkruist wordt door tabaksproducenten. Vanuit onze missie enerzijds, de eed die onze artsen hebben afgelegd anderzijds en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt, vinden we dat we in moeten grijpen. Door nu als eerste aangifte te doen hopen we dat vele andere artsen, ziekenhuizen en/of onderzoeksinstellingen onze stap zullen volgen.”

Supermoedig
In de aangiften die met hulp van advocaat Ficq bij het Openbaar Ministerie zijn gedaan worden de vier in Nederland actieve tabaksproducenten ‘poging tot moord cq. doodslag en/of poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade en/of poging tot opzettelijke benadeling van de gezondheid met voorbedachten rade verweten. Ook is er sprake van valsheid in geschrifte.’

Advocaat Ficq prijst de stap van het AVL. “Het is supermoedig en integer dat een ziekenhuis aangifte doet en dat zij hun artseneed zo serieus nemen dat zij het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet alleen in woord, maar nu ook in daad realiseren.”

Oproep aan ziekenhuizen
Ficq is ook te spreken over de oproep van het ziekenhuis aan collega-ziekenhuizen en artsen.
“Artsen moeten zich veel meer verdiepen in nicotineverslaving om zo hun patiënten beter te kunnen voorlichten”, stelt zij. “Uitleggen hoe ze worden voorgelogen, wat nicotineverslaving is en hoe moedwillig en kwaadaardig de fabrikant en het product zijn. Je bent niet alleen een goede arts als je patiënten goed behandelt, maar ook als je een preventieve, voorlichtende taak ziet. Deze stap van het AVL helpt hierin enorm. De tabaksindustrie moet gestopt worden. Zeker als je weet dat de industrie nu kwetsbare mensen in de derde wereld massaal aan het roken probeert te krijgen. Ik vind dat onwaarschijnlijk misdadig.”

UMC Groningen
De oproep lijkt meteen al navolging te krijgen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen wil ook aangifte gaan doen, zegt bestuursvoorzitter Jos Aartsen in het radioprogramma Spraakmakers. Hij is ook van plan om bij een bestuursvergadering van de Nederlandse Federatie van Universitaire Centra volgende week vrijdag voor te stellen dat alle universitaire medische centra zich bij de aangifte voegen.

Het Parool meldt dat ook de Amsterdamse ziekenhuizen OLVG en MC Slotervaart overwegen zich aan te sluiten bij de aangifte.

De eerste aangiften liggen al sinds september 2016 bij het Openbaar Ministerie. In het AD kon een woordvoerster geen uitsluitsel geven over wanneer het OM beslist wel of niet over te gaan tot vervolging. “Dit is juridisch een zeer complexe zaak”, is het enige dat zij erover kon zeggen.

Laat ook jouw stem gelden

Stem nu