“De tabaksindustrie overtreedt de wet”

Advocate Benedicte Ficq doet namens Anne Marie aangifte tegen de tabaksindustrie. De reden? Het opzettelijk en met voorbedachten rade benadelen van haar gezondheid. En dat is strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht.

“Enige tijd geleden is ons kantoor benaderd door cliënte Anne Marie van Veen met het verzoek te onderzoeken of het mogelijk is om succesvol aangifte te doen tegen de tabaksindustrie. Anne Marie van Veen heeft sinds haar zeer vroege jeugd gerookt en is inmiddels gestopt sinds ze gediagnosticeerd is met longkanker. Ze wil voorkomen dat haar kinderen en andere kinderen in de toekomst ten prooi vallen aan de tabaksindustrie.

 

De tabaksproducenten maken zich schuldig aan strafbaar handelen. De sigaretten die zij produceren en in de verkoop brengen, zijn ontworpen met het doel de roker zo snel mogelijk verslaafd te maken. Een eenmaal verslaafde roker loopt door deze praktijken grote gezondheidsschade op.

 

Een verslaafde roker maakt weliswaar zelf de keuze om sigaretten te roken, maar dat rechtvaardigt het handelen van de tabaksproducenten niet. De keuzevrijheid van de verslaafde roker wordt namelijk doelbewust beïnvloed. Om die vrijheid te beperken, worden verslavende stoffen aan de sigaret toegevoegd.

 

De overheid heeft de productie en verkoop van sigaretten niet verboden. Maar ook dat rechtvaardigt het handelen van tabaksproducenten niet. Het opzettelijk en met voorbedachten rade benadelen van de gezondheid is namelijk strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Dus hoewel de overheid het produceren en verkopen van sigaretten niet specifiek heeft verboden, is daardoor toch sprake van strafbaar handelen.”